Voor wie is het huis bedoeld?

De aanmeldingen voor het studiejaar van 2021-2022 zijn gesloten. De aanmeldingen die nu binnenkomen zullen we in juni 2022 behandelen voor het studiejaar van 2022-2023.

 

De SEH verhuurt kamers aan jongeren, die vanwege hun studie voor het eerst zelfstandig gaan wonen. De kamers worden verhuurd voor de periode van 1 jaar, vanaf juli of augustus tot en met juli.

Van de bewoners wordt verwacht dat ze gedurende dat jaar actief zoeken naar definitieve woonruimte. Op deze manier wordt jaarlijks jongeren woonruimte en een start in het zelfstandig leven geboden.

Niet iedereen komt in aanmerking voor een kamer. De selectiecommissie hanteert een aantal criteria bij haar keuze.

De belangrijkste zijn:

  1. De reistijd tussen ouderlijk huis en Utrecht centraal.
  2. Je leeftijd.
  3. Je persoonlijke omstandigheden.
  4. Je motivatie om bij te dragen aan een goede, christelijk geïnspireerde sfeer in huis.
  5. De gewenste groepsdynamiek.